Komunikat KF z grudnia 2018 r.

Ostatnie posiedzenie Komisji odbyło się w dniach 7-8 grudnia 2018. Rozpatrzono 291 zgłoszeń i wydano 284 orzeczenia (w tym 146 doraźnych).

Do awifauny Polski dołączyły dwa nowe gatunki: zaganiacz blady Iduna pallida (stwierdzony 2 razy) oraz świergotek stepowy Anthus godlewskii. Ponadto, z innych ciekawszych i zaakceptowanych obserwacji warto wymienić: drugie stwierdzenia siewki szarej Pluvialis dominica i jerzyka bladego Apus pallidus, trzecie stwierdzenie orłosępa Gypaetus barbatus, trzecie oraz czwarte stwierdzenie burzyka północnego Puffinus puffinus, czwarte stwierdzenia mewy syberyjskiej Larus fuscus heuglini, zaganiacza szczebiotliwego Hippolais polyglotta, zaganiacza małego Iduna caligata i świstunki iberyjskiej Phylloscopus ibericus (w tym lęg mieszany z pierwiosnkiem), czwarte i piąte stwierdzenie biegusa białorzytnego Calidris fuscicollis, piąte stwierdzenia brodźca plamistego Actitis macularius i mewy cienkodziobej Chroicocephalus genei, siódme stwierdzenie pokrzewki wąsatej Sylvia cantillans, ósme stwierdzenie nawałnika burzowego Hydrobates pelagicus i dziesiąte stwierdzenie stwierdzenie świstunki górskiej Phylloscopus bonelii.

W związku z powstaniem Kartoteki Rzadkich Ptaków, która przejmie gromadzenie danych o pojawach szeregu rzadkich gatunków w skali ogólnopolskiej, istotne zmiany zachodzą na liście gatunków podlegających weryfikacji przez Komisję Faunistyczną. Zaktualizowana lista znajduje się pod zakładką „Gatunki”. Nowa lista obowiązuje od 1.01.2019 r.

Następne posiedzenie KF planowane jest na późną wiosnę 2019 roku.

Źródło: http://komisjafaunistyczna.pl/