Powołanie KRP i zaproszenie do współpracy

Komunikat o powołaniu Kartoteki Rzadkich Ptaków w Polsce i zaproszenie do współpracy

Weryfikacją obserwacji rzadkich gatunków ptaków w Polsce zajmuje się od kilkudziesięciu lat Komisja Faunistyczna SO PTZool (KF).

Z upływem czasu liczba wpływających do KF zgłoszeń sukcesywnie rosła, co wynikało m.in. z lepszej wiedzy o identyfikacji, dostępności do dobrego sprzętu optycznego oraz zwiększającej się liczby osób obserwujących ptaki. Jednocześnie nastąpiło zwiększenie zasięgu i liczebności populacji niektórych gatunków ptaków, które jeszcze niedawno uznawano w kraju za bardzo rzadkie. To spowodowało, że KF stopniowo rezygnowała z weryfikacji stwierdzeń tych gatunków, które były rejestrowane corocznie i w coraz większej liczbie. Tym samym utracono ciągłość weryfikacji i raportowania takich obserwacji. Od lat brakowało w Polsce podmiotu, który opracowywałby corocznie dane na temat rzadkich ptaków lęgowych, takiego jak np. Rare Breeding Birds Panel w Wielkiej Brytanii. W efekcie wiedza o zmianach liczebności rzadkich ptaków lęgowych w kraju była niepełna i rozproszona, oparta głównie o podsumowania regionalne.

Chcemy poinformować, że aby zapełnić tę lukę, w roku 2018 w porozumieniu z KF powołano do życia Kartotekę Rzadkich Ptaków (KRP), która będzie działała w ramach Muzeum i Instytutu Zoologii PAN. W efekcie KF przestanie weryfikować obserwacje szeregu gatunków lęgowych i od 2019 r. będzie zajmowała się tylko weryfikacją gatunków nowych dla kraju lub gniazdujących wyjątkowo. KRP przejmie również od KF zbieranie danych o rzadkich gatunkach nielęgowych, które do 2018 r. podlegały weryfikacji przez KF. Aktualna lista gatunków podlegających weryfikacji przez KF jest dostępna na stronie www.komisjafaunistyczna.pl. W ramach KRP będą działały dwa panele, w tym dotyczące ptaków lęgowych i nielęgowych, tzw. małe rzadkości (patrz Lista gatunków). Działalność KRP będzie bazowała na współpracy koordynatorów krajowych i koordynatorów regionalnych z 13 regionów ornitologicznych. Obserwacje będą zbierane w oparciu o system ornitho.pl i podsumowywane w corocznych raportach na łamach Ornis Polonica. Zasady działania, wykaz koordynatorów oraz informacje o taksonach rejestrowanych przez KRP znajdują się na niniejsze stronie.

 Zapraszamy wszystkich obserwatorów ptaków do współpracy!