Komunikat KF | wrzesień 2020 r.

Ostatnie posiedzenie Komisji Faunistycznej odbyło się w trybie online w dniu 21 września 2020 roku. Rozpatrzono 328 zgłoszeń (w tym 12 bis) i wydano 326 orzeczeń (w tym 256 w trybie doraźnym). 2 zgłoszenia odłożono do dalszej analizy i konsultacji.

Z najciekawszych zaakceptowanych obserwacji należy wymienić: pierwsze stwierdzenie skowrończyka małego Alaudala rufescens oraz mewy śródziemnomorskiej Ichthyaetus audouinii, trzecie jerzyka bladego Apus pallidus i szlamca długodziobego Limnodromus scolopaceus, trzecie i czwarte zaganiacza bladego Iduna pallida, czwarte białorzytki pustynnej Oenanthe deserti i tamaryszki Acrocephalus melanopogon oraz szóste mewy cienkodziobej Chroicocephalus genei. Uwagę zwracają także aż 3 stwierdzenia syczka Otus scops z roku 2019 w tym obserwacja pary ptaków.

Skład Komisji Faunistycznej został powiększony do 8 osób, a nowym członkiem został Paweł Szymański zawodowo związany z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Komisja uprzejmie prosi o bieżące zgłaszanie obserwacji, które w większości przypadków akceptowane są w trybie doraźnym. Następne posiedzenie Komisji Faunistycznej planowane jest na wiosnę 2021 roku.