Lista gatunków

zbieranych przez Kartoteką Rzadkich Ptaków. Listy zawierają informacje, od którego roku należy zgłaszać stwierdzenie do KRP. Lista gatunków nielęgowych zawiera dodatkowo informacje jaką dokumentację należy dołączyć, a list gatunków lęgowych zawiera informacje o kryteriach lęgowości i okresie z jakiego zbierane są stwierdzenia.

_MK76790

Nielęgowe gatunki rejestrowane w Kartotece Rzadkich Ptaków

Branta bernicla bernicla 2018  
Branta ruficollis 2012  
Branta canadensis 2018  
Anser brachyrhynchus 2018 foto lub opis
Anser erythropus 2015 foto lub opis
Alopochen aegyptiaca 2018  
Tadorna ferruginea 2018  
Aix galericulata 2018  
Himantopus himantopus 2013  
Recurvirostra avosetta 2018  
Charadrius morinellus 2015  
Calidris maritima 2018  
Tringa stagnatilis 2018 foto lub opis
Phalaropus lobatus 2018  
Stercorarius pomarinus 2018 foto lub opis
Rissa tridactyla 2013 foto lub opis
Larus hyperboreus 2010 foto lub opis
Thalasseus sandvicensis1 2019  
Sterna paradisaea 2018 foto lub opis
Ardea purpurea 2018  
Egretta garzetta 2018  
Platalea leucorodia 2018  
Circaetus gallicus 2018 foto lub opis
Circus macrourus 2015 foto lub opis dla samic i juv.
Buteo rufinus 2016 foto lub opis
Strix nebulosa 2019  
Coracias garrulus 2018 foto lub opis
Falco vespertinus 2018  
Psittacula krameri 2018  
Lanius excubitor homeyeri 2018 foto
Eremophila alpestris 2018  
Acrocephalus dumetorum 2015 foto lub fono lub opis
Phylloscopus inornatus 2018  
Phylloscopus trochiloides 2015  
Turdus torquatus2 2015  
Anthus cervinus 2018 foto lub fono lub opis
Motacilla citreola 2018  
Calcarius lapponicus 2015 foto lub fono lub opis (nie uznajemy ptaków tylko słyszanych, a nie widzianych bez fono)

1 poza wybrzeżem, 2 poza górami

054. kulik wielki _MK57128

Lęgowe gatunki rejestrowane w Kartotece Rzadkich Ptaków

Cygnus cygnus 2018 BU, NP, C 01.04-20.08
Branta canadensis 2019 C
Alopochen aegyptiaca 2019 C
Tadorna tadorna 2020 B, C 01.05-31.07
Netta rufina 2019 B, C 01.05-31.07
Aythya nyroca 2018 B, C 01.05-31.07
Aix galericulata 2019 C
Haematopus ostralegus 2018 BU, NP, C 20.04-10.07
Himantopus himantopus 2019 BU, NP, C 20.04-10.07
Recurvirostra avosetta 2019 BU, NP, C 20.04-10.07
Numenius arquata 2018 B, C 10.04-31.06
Gallinago media 2018 S, B, C 01.05-20.06
Ichthyaetus melanocephalus 2018 C
Thalasseus sandvicensis 2018 C
Nycticorax nycticorax 2018 BU, C 10.04-31.07
Ardea alba 2019 BU, C 10.04-31.07
Pandion haliaetus 2018 B, C 01.04-31.07
Circaetus gallicus 2018 B, C 01.04-31.07
Clanga clanga 2018 B, C 01.04-31.07
Aquila chrysaetos 2018 B, C 01.03-31.07
Asio flammeus 2019 B, C 20.03-10.07
Strix nebulosa 2018 B, C 01.03-31.07
Merops apiaster 2020 B, C 20.05-10.08
Coracias garrulus 2018 B, C 10.05-30.07
Falco peregrinus 2019 B, C 10.03-31.07
Psittacula krameri 2019 C
Lanius excubitor homeyeri 2019 B, C 20.04-20.07
Corvus corone 2019 B, C 01.04-10.07
Acrocephalus paludicola2 2018 A, B, C 20.05-20.07
Phylloscopus trochiloides 2019 A, B, C 10.05-10.08
Tichodroma muraria 2018 A, B, C 01.04-31.07
Turdus iliacus 2018 B, C 01.05-31.07
Motacilla flava thunbergi 2019 B, C 01.05-31.07
Motacilla citreola1 2019 B, C 01.05-31.07

1 poza stałymi lęgowiskami, 2 poza Kotliną Biebrzańską i Lubelszczyzną

Lista awifauny Polski

Tabela zawiera listę ptaków zaliczanych przez Komisją Faunistyczną (KF) do awifauny Polski (stan na 31.01.2018) wraz z informacją czy gatunek podlega zgłoszeniu do KF lub Kartoteki Rzadkich Ptaków (KRP).

Dostępne są dwa filtry, dzięki którym można ograniczyć tabelę do gatunków podlegających zgłoszeniu do KF lub KRP. W celu wyszukania gatunku można również skorzystać z opcji „Szukaj”.

lpNazwa łacińskaNazwa polskaKFKF szczegółyKRPKRP szczegóły
1Oxyura jamaicensissterniczka jamajskawszystkie
2Oxyura leucocephalasterniczkawszystkie
3Cygnus olorłabędź niemy
4Cygnus columbianusłabędź czarnodzioby
5Cygnus cygnusłabędź krzykliwylęgoweBU, NP, C (01.04-20.08)
6Branta berniclabernikla obrożnawszystkiepodgat. hrota i nigricanswszystkiepodgat. bernicla od 2018
7Branta leucopsisbernikla białolica
8Branta ruficollisbernikla rdzawoszyjawszystkieod 2012
9Branta canadensisbernikla kanadyjskawszystkie / lęgoweod 2018 / C (cały sezon)
10Anser ansergęgawa
11Anser fabalisgęś zbożowa
12Anser serrirostrisgęś tundrowa
13Anser brachyrhynchusgęś krótkodziobawszystkieod 2018
14Anser albifronsgęś białoczelnawszystkiepodgat. flavirostris
15Anser erythropusgęś maławszystkieod 2015
16Clangula hyemalislodówka
17Somateria spectabilisturkanwszystkie
18Somateria mollissimaedredonlęgowe
19Polysticta stelleribirginiakwszystkie
20Melanitta fuscauhla
21Melanitta deglandiuhla garbonosawszystkie
22Melanitta nigramarkaczka
23Melanitta americanamarkaczka amerykańskawszystkie
24Bucephala clangulagągoł
25Mergellus albellusbielaczek
26Mergus mergansernurogęś
27Mergus serratorszlacharlęgowe
28Histrionicus histrionicuskamieniuszkawszystkie
29Alopochen aegyptiacagęsiówka egipskawszystkie / lęgoweod 2018 / C (cały sezon)
30Tadorna tadornaoharlęgoweB, C (01.05-31.07)
31Tadorna ferrugineakazarka rdzawalęgowewszystkieod 2018
32Netta rufinahełmiatkalęgoweB, C (01.05-31.07)
33Aythya ferinagłowienka
34Aythya nyrocapodgorzałkalęgoweB, C (01.05-31.07)
35Aythya collarisczerniczkawszystkie
36Aythya fuligulaczernica
37Aythya marilaogorzałkalęgowe
38Aythya affinisogorzałka maławszystkie
39Spatula querquedulacyranka
40Spatula clypeatapłaskonos
41Spatula discorscyranka modroskrzydławszystkie
42Mareca streperakrakwa
43Mareca penelopeświstunlęgowe
44Mareca americanaświstun amerykańskiwszystkie
45Anas platyrhynchoskrzyżówka
46Anas acutarożenieclęgowe
47Anas creccacyraneczka
48Anas carolinensiscyraneczka karolińskawszystkie
49Aix galericulatamandarynkawszystkie / lęgoweod 2018 / C (cały sezon)
50Coturnix coturnixprzepiórka
51Phasianus colchicusbażant
52Perdix perdixkuropatwa
53Tetrastes bonasiajarząbek
54Lagopus lagopuspardwa mszarnawszystkie
55Tetrao urogallusgłuszec
56Lyrurus tetrixcietrzew
57Phoenicopterus roseusflaming różowywszystkie
58Podilymbus podicepsperkoz grubodziobywszystkie
59Tachybaptus ruficollisperkozek
60Podiceps grisegenaperkoz rdzawoszyi
61Podiceps cristatusperkoz dwuczuby
62Podiceps auritusperkoz rogatylęgowe
63Podiceps nigricolliszausznik
64Columba livia forma urbanagołąb miejski
65Columba oenassiniak
66Columba palumbusgrzywacz
67Streptopelia turturturkawka
68Streptopelia orientalisturkawka wschodniawszystkie
69Streptopelia decaoctosierpówka
70Syrrhaptes paradoxuspustynnikwszystkie
71Caprimulgus europaeuslelek
72Tachymarptis melbajerzyk alpejskiwszystkie
73Apus pallidusjerzyk bladywszystkie
74Apus apusjerzyk
75Cuculus canoruskukułka
76Rallus aquaticuswodnik
77Crex crexderkacz
78Porzana porzanakropiatka
79Zapornia parvazielonka
80Zapornia pusillakarliczkawszystkie
81Gallinula chloropuskokoszka
82Fulica atrałyska
83Grus virgożuraw stepowywszystkie
84Grus grusżuraw
85Tetrax tetraxstrepetwszystkie
86Otis tardadropwszystkie
87Chlamydotis macqueeniihubara arabskawszystkie
88Burhinus oedicnemuskulonwszystkie
89Haematopus ostralegusostrygojadlęgoweBU, NP, C (20.04-10.07)
90Himantopus himantopusszczudłakwszystkie / lęgoweod 2013 / BU, NP, C (20.04-10.07)
91Recurvirostra avosettaszablodzióbwszystkie / lęgoweod 2018 / BU, NP, C (20.04-10.07)
92Pluvialis squatarolasiewnica
93Pluvialis apricariasiewka złotalęgowe
94Pluvialis fulvasiewka złotawawszystkie
95Pluvialis dominicasiewka szarawszystkie
96Charadrius morinellusmornellęgowewszystkieod 2015
97Charadrius hiaticulasieweczka obrożna
98Charadrius dubiussieweczka rzeczna
99Charadrius alexandrinussieweczka morskawszystkie
100Charadrius mongolussieweczka mongolskawszystkie
101Charadrius leschenaultiisieweczka pustynnawszystkie
102Charadrius asiaticussieweczka długonogawszystkie
103Vanellus vanellusczajka
104Vanellus gregariusczajka towarzyskawszystkie
105Vanellus leucurusczajka stepowawszystkie
106Numenius phaeopuskulik mniejszy
107Numenius tenuirostriskulik cienkodziobywszystkie
108Numenius arquatakulik wielkilęgoweB, C (10.04-31.06)
109Limosa lapponicaszlamnik
110Limosa limosarycyk
111Arenaria interpreskamusznik
112Calidris tenuirostrisbiegus wielkiwszystkie
113Calidris canutusbiegus rdzawy
114Calidris pugnaxbatalionlęgowe
115Calidris falcinellusbiegus płaskodzioby
116Calidris ferrugineabiegus krzywodzioby
117Calidris temminckiibiegus mały
118Calidris albapiaskowiec
119Calidris alpinabiegus zmiennylęgowe
120Calidris maritimabiegus morskiwszystkieod 2018
121Calidris bairdiibiegus długoskrzydływszystkie
122Calidris minutabiegus malutki
123Calidris minutillabiegus karłowatywszystkie
124Calidris fuscicollisbiegus białorzytnywszystkie
125Calidris subruficollisbiegus płowywszystkie
126Calidris melanotosbiegus arktycznywszystkie
127Calidris pusillabiegus tundrowywszystkie
128Limnodromus scolopaceusszlamiec długodziobywszystkie
129Scolopax rusticolasłonka
130Gallinago mediadubeltlęgoweS, B, C (01.05-20.06)
131Gallinago gallinagokszyk
132Lymnocryptes minimusbekasiklęgowe
133Xenus cinereusterekiawszystkie
134Actitis hypoleucosbrodziec piskliwy
135Actitis maculariusbrodziec plamistywszystkie
136Tringa ochropussamotnik
137Tringa flavipesbrodziec żółtonogiwszystkie
138Tringa erythropusbrodziec śniady
139Tringa nebulariakwokacz
140Tringa melanoleucabrodziec piegowatywszystkie
141Tringa totanuskrwawodziób
142Tringa glareolałęczaklęgowe
143Tringa stagnatilisbrodziec pławnylęgowewszystkieod 2018
144Phalaropus lobatuspłatkonóg szydłodziobywszystkieod 2018
145Phalaropus fulicariuspłatkonóg płaskodziobywszystkie
146Glareola pratincolażwirowiec łąkowywszystkie
147Glareola nordmanniżwirowiec stepowywszystkie
148Fratercula arcticamaskonurwszystkie
149Cepphus gryllenurnikwszystkiepoza Wybrzeżem
150Alca tordaalkawszystkiepoza Wybrzeżem
151Alle allealczykwszystkie
152Uria lomvianurzyk polarnywszystkie
153Uria aalgenurzykwszystkiepoza Wybrzeżem
154Stercorarius longicauduswydrzyk długosternywszystkie
155Stercorarius parasiticuswydrzyk ostrosterny
156Stercorarius pomarinuswydrzyk tęposternywszystkieod 2018
157Stercorarius skuawydrzyk wielkiwszystkie
158Pagophila eburneamewa modrodziobawszystkie
159Xema sabinimewa obrożnawszystkie
160Rissa tridactylamewa trójpalczastawszystkieod 2013
161Chroicocephalus geneimewa cienkodziobawszystkie
162Chroicocephalus ridibundusśmieszka
163Hydrocoloeus minutusmewa małalęgowe
164Rhodostethia roseamewa różowawszystkie
165Leucophaeus atricillamewa karaibskawszystkie
166Ichthyaetus melanocephalusmewa czarnogłowalęgoweC (cały sezon)
167Ichthyaetus ichthyaetusorlicawszystkie
168Larus canusmewa siwa
169Larus delawarensismewa delawarskawszystkie
170Larus fuscusmewa żółtonogalęgowe
171Larus argentatusmewa srebrzysta
172Larus smithsonianusmewa popielatawszystkie
173Larus michahellismewa romańskalęgowe
174Larus cachinnansmewa białogłowa
175Larus hyperboreusmewa bladawszystkieod 2010
176Larus glaucoidesmewa polarnawszystkie
177Larus schistisagusmewa ochockawszystkie
178Larus marinusmewa siodłata
179Gelochelidon niloticarybitwa krótkodziobawszystkie
180Hydroprogne caspiarybitwa wielkodzioba
181Thalasseus sandvicensisrybitwa czubatawszystkie / lęgowepoza wybrzeżem od 2019 / lęgowe kat. C (cały sezon) od 2018
182Sterna dougalliirybitwa różowawszystkie
183Sterna hirundorybitwa rzeczna
184Sterna paradisaearybitwa popielatalęgowewszystkieod 2018
185Sternula albifronsrybitwa białoczelna
186Chlidonias hybridarybitwa białowąsa
187Chlidonias nigerrybitwa czarna
188Chlidonias leucopterusrybitwa białoskrzydła
189Gavia stellatanur rdzawoszyi
190Gavia arcticanur czarnoszyilęgowe
191Gavia immerlodowiecwszystkie
192Gavia adamsiinur białodziobywszystkie
193Oceanites oceanicusoceannik żółtopłetwywszystkie
194Hydrobates pelagicusnawałnik burzowywszystkie
195Hydrobates leucorhousnawałnik dużywszystkie
196Fulmarus glacialisfulmarwszystkie
197Calonectris diomedeaburzyk żółtodziobywszystkie
198Ardenna griseaburzyk szarywszystkie
199Puffinus puffinusburzyk północnywszystkie
200Puffinus mauretanicusburzyk balearskiwszystkie
201Ciconia nigrabocian czarny
202Ciconia ciconiabocian biały
203Pelecanus onocrotaluspelikan różowywszystkie
204Pelecanus crispuspelikan kędzierzawywszystkie
205Botaurus stellarisbąk
206Ixobrychus minutusbączek
207Nycticorax nycticoraxślepowronlęgoweBU, C (10.04-31.08)
208Ardeola ralloidesczapla modronosawszystkie
209Bubulcus ibisczapla złotawawszystkie
210Ardea cinereaczapla siwa
211Ardea purpureaczapla purpurowalęgowewszystkieod 2018
212Ardea albaczapla białalęgoweBU, C (10.04-31.07)
213Egretta garzettaczapla nadobnalęgowewszystkieod 2018
214Platalea leucorodiawarzęchawszystkieod 2018
215Plegadis falcinellusibis kasztanowatywszystkie
216Morus bassanusgłuptakwszystkie
217Microcarbo pygmeuskormoran maływszystkie
218Phalacrocorax aristoteliskormoran czubatywszystkie
219Phalacrocorax carbokormoran
220Pandion haliaetusrybołówlęgoweB, C (01.04-31.07)
221Elanus caeruleuskaniukwszystkie
222Pernis apivorustrzmielojad
223Gypaetus barbatusorłosępwszystkie
224Neophron percnopterusścierwnikwszystkie
225Circaetus gallicusgadożerwszystkie / lęgoweod 2018 / B, C (01.04-31.07)
226Gyps fulvussęp płowywszystkie
227Aegypius monachussęp kasztanowatywszystkie
228Clanga pomarinaorlik krzykliwy
229Clanga clangaorlik grubodziobywszystkiepoza Lubelskiem i PodlaskiemlęgoweB, C (01.04-31.07)
230Aquila nipalensisorzeł stepowywszystkie
231Aquila heliacaorzeł cesarskiwszystkie
232Aquila chrysaetosorzeł przednilęgoweB, C (cały sezon)
233Hieraaetus pennatusorzełekwszystkie
234Circus aeruginosusbłotniak stawowy
235Circus cyaneusbłotniak zbożowylęgowe
236Circus macrourusbłotniak stepowywszystkieod 2015
237Circus pygargusbłotniak łąkowy
238Accipiter brevipeskrogulec krótkonogiwszystkie
239Accipiter nisuskrogulec
240Accipiter gentilisjastrząb
241Haliaeetus leucoryphusbielik wschodniwszystkie
242Haliaeetus albicillabielik
243Milvus milvuskania ruda
244Milvus migranskania czarna
245Buteo lagopusmyszołów włochaty
246Buteo buteomyszołówwszystkiepodgat. vulpinus
247Buteo rufinuskurhannikwszystkieod 2016
248Tyto albapłomykówka
249Surnia ululasowa jarzębatawszystkie
250Glaucidium passerinumsóweczka
251Athene noctuapójdźka
252Aegolius funereuswłochatka
253Otus scopssyczekwszystkie
254Asio otususzatka
255Asio flammeususzatka błotnalęgoweB, C (20.03-10.07)
256Strix alucopuszczyk
257Strix uralensispuszczyk uralski
258Strix nebulosapuszczyk mszarnywszystkie / lęgoweod 2018 / B, C (01.03-31.07)
259Bubo scandiacussowa śnieżnawszystkie
260Bubo bubopuchacz
261Upupa epopsdudek
262Jynx torquillakrętogłów
263Picus canusdzięcioł zielonosiwy
264Picus viridisdzięcioł zielony
265Dryocopus martiusdzięcioł czarny
266Dendrocoptes mediusdzięcioł średni
267Dryobates minordzięciołek
268Dendrocopos majordzięcioł duży
269Dendrocopos syriacusdzięcioł białoszyi
270Dendrocopos leucotosdzięcioł białogrzbiety
271Picoides tridactylusdzięcioł trójpalczasty
272Merops apiasterżołnalęgoweB, C (20.05-10.08)
273Coracias garruluskraskawszystkie / lęgoweod 2018 / B, C (10.05-30.07)
274Alcedo atthiszimorodek
275Ceryle rudisrybaczek srokatywszystkie
276Falco naumannipustułeczkawszystkie
277Falco tinnunculuspustułka
278Falco vespertinuskobczyklęgowewszystkieod 2018
279Falco columbariusdrzemlik
280Falco subbuteokobuz
281Falco eleonoraesokół skalnywszystkie
282Falco cherrugrarógwszystkie
283Falco rusticolusbiałozórwszystkie
284Falco peregrinussokół wędrownylęgoweB, C (10.03-31.07)
285Psittacula kramerialeksandretta obrożnawszystkie / lęgoweod 2018 / C (cały okres)
286Vireo olivaceuswireonek czerwonookiwszystkie
287Oriolus orioluswilga
288Lanius colluriogąsiorek
289Lanius phoenicuroidesdzierzba rdzawosternawszystkie
290Lanius isabellinusdzierzba pustynnawszystkie
291Lanius minordzierzba czarnoczelnawszystkie
292Lanius excubitorsrokoszwszystkie / lęgowepodgat. homeyeri: od 2018 / B, C (20.04-20.07)
293Lanius senatordzierzba rudogłowawszystkie
294Pyrrhocorax graculuswieszczekwszystkie
295Perisoreus infaustussójka syberyjskawszystkie
296Garrulus glandariussójka
297Pica picasroka
298Nucifraga caryocatactesorzechówka
299Corvus monedulakawka
300Corvus frugilegusgawron
301Corvus coraxkruk
302Corvus coroneczarnowronlęgoweB, C (01.04-10.07)
303Corvus cornixwrona siwa
304Periparus atersosnówka
305Lophophanes cristatusczubatka
306Poecile palustrissikora uboga
307Poecile montanusczarnogłówka
308Cyanistes caeruleusmodraszka
309Cyanistes cyanussikora lazurowawszystkie
310Parus majorbogatka
311Remiz pendulinusremiz
312Melanocorypha calandrakalandra szarawszystkie
313Melanocorypha yeltoniensiskalandra czarnawszystkie
314Calandrella brachydactylaskowrończyk krótkopalcowywszystkie
315Eremophila alpestrisgórniczekwszystkieod 2018
316Lullula arborealerka
317Alauda leucopteraskowronek białoskrzydływszystkie
318Alauda arvensisskowronek
319Galerida cristatadzierlatka
320Panurus biarmicuswąsatka
321Locustella certhiolaświerszczak melodyjnywszystkie
322Locustella luscinioidesbrzęczka
323Locustella fluviatilisstrumieniówka
324Locustella naeviaświerszczak
325Iduna caligatazaganiacz maływszystkie
326Iduna pallidazaganiacz bladywszystkie
327Hippolais polyglottazaganiacz szczebiotliwywszystkie
328Hippolais icterinazaganiacz
329Acrocephalus paludicolawodniczkalęgoweA, B, C (20.05-20.07)
330Acrocephalus melanopogontamaryszkawszystkie
331Acrocephalus schoenobaenusrokitniczka
332Acrocephalus dumetorumzaroślówkalęgowewszystkieod 2015
333Acrocephalus palustrisłozówka
334Acrocephalus scirpaceustrzcinniczek
335Acrocephalus agricolatrzcinniczek kaspijskiwszystkie
336Acrocephalus arundinaceustrzciniak
337Delichon urbicumoknówka
338Cecropis dauricajaskółka rudawawszystkie
339Hirundo rusticadymówka
340Riparia ripariabrzegówka
341Phylloscopus bonelliświstunka górskawszystkie
342Phylloscopus sibilatrixświstunka leśna
343Phylloscopus inornatusświstunka żółtawawszystkieod 2018
344Phylloscopus humeiświstunka ałtajskawszystkie
345Phylloscopus proregulusświstunka złotawawszystkie
346Phylloscopus fuscatusświstunka brunatnawszystkie
347Phylloscopus trochiluspiecuszek
348Phylloscopus ibericusświstunka iberyjskawszystkie
349Phylloscopus collybitapierwiosnekwszystkiepodgat. tristis
350Phylloscopus schwarziświstunka grubodziobawszystkie
351Phylloscopus trochiloideswójcikwszystkie / lęgoweod 2015 / A, B, C (10.05-10.08)
352Phylloscopus borealisświstunka północnawszystkie
353Aegithalos caudatusraniuszek
354Sylvia atricapillakapturka
355Sylvia boringajówka
356Sylvia nisoriajarzębatka
357Sylvia currucapiegża
358Sylvia cantillanspokrzewka wąsatawszystkie
359Sylvia melanocephalapokrzewka aksamitnawszystkie
360Sylvia communiscierniówka
361Regulus regulusmysikrólik
362Regulus ignicapillazniczek
363Bombycilla garrulusjemiołuszka
364Sitta europaeakowalik
365Certhia familiarispełzacz leśny
366Certhia brachydactylapełzacz ogrodowy
367Tichodroma murariapomurnikwszystkiepoza góramilęgoweA, B, C (01.04-31.07)
368Troglodytes troglodytesstrzyżyk
369Sturnus vulgarisszpak
370Pastor roseuspasterzwszystkie
371Cinclus cincluspluszcz
372Muscicapa striatamuchołówka szara
373Erithacus rubecularudzik
374Larvivora sibilanssłowik syberyjskiwszystkie
375Luscinia megarhynchossłowik rdzawy
376Luscinia lusciniasłowik szary
377Luscinia svecicapodróżniczek
378Tarsiger cyanurusmodraczekwszystkie
379Ficedula parvamuchołówka mała
380Ficedula hypoleucamuchołówka żałobna
381Ficedula albicollismuchołówka białoszyja
382Phoenicurus phoenicuruspleszka
383Phoenicurus ochruroskopciuszek
384Monticola saxatilisnagórnikwszystkie
385Saxicola rubetrapokląskwa
386Saxicola mauruskląskawka syberyjskawszystkie
387Saxicola rubicolakląskawka
388Oenanthe oenanthebiałorzytka
389Oenanthe isabellinabiałorzytka płowawszystkie
390Oenanthe desertibiałorzytka pustynnawszystkie
391Oenanthe hispanicabiałorzytka rdzawawszystkie
392Oenanthe pleschankabiałorzytka pstrawszystkie
393Oenanthe leucopygabiałorzytka saharyjskawszystkie
394Zoothera aureadrozdoń tajgowywszystkie
395Geokichla sibiricadrozdaczek ciemnywszystkie
396Turdus viscivoruspaszkot
397Turdus philomelosśpiewak
398Turdus iliacusdroździklęgoweB, C (01.05-31.07)
399Turdus merulakos
400Turdus obscurusdrozd oliwkowywszystkie
401Turdus pilariskwiczoł
402Turdus torquatusdrozd obrożnywszystkiena niżu od 2015
403Turdus naumannidrozd rdzawywszystkie
404Turdus eunomusdrozd rdzawoskrzydływszystkie
405Turdus atrogularisdrozd czarnogardływszystkie
406Turdus ruficollisdrozd rdzawogardływszystkie
407Prunella collarispłochacz halnywszystkiepoza górami
408Prunella montanellapłochacz syberyjskiwszystkie
409Prunella modularispokrzywnica
410Passer domesticuswróbel
411Passer montanusmazurek
412Petronia petroniawróbel skalnywszystkie
413Montifringilla nivalisśnieżkawszystkie
414Anthus trivialisświergotek drzewny
415Anthus hodgsoniświergotek tajgowywszystkie
416Anthus cervinusświergotek rdzawogardływszystkieod 2018
417Anthus pratensisświergotek łąkowy
418Anthus spinolettasiwerniak
419Anthus petrosusświergotek nadmorskiwszystkiepoza Wybrzeżem
420Anthus richardiświergotek szponiastywszystkie
421Anthus godlewskiiświergotek stepowy
422Anthus campestrisświergotek polny
423Motacilla flavapliszka żółtawszystkiepodgatunki oprócz rodzimych M. f. flava i przelotnych M. f. thunbergilęgowepodgat. thunbergi, B, C (01.05-31.07)
424Motacilla cinereapliszka górska
425Motacilla citreolapliszka cytrynowawszystkie / lęgowe poza stałymi lęgowiskamiod 2018 / B, C (01.05-31.07)
426Motacilla albapliszka siwa
427Fringilla coelebszięba
428Fringilla montifringillajer
429Coccothraustes coccothraustesgrubodziób
430Erythrina erythrinadziwonia
431Pinicola enucleatorłuskowiecwszystkie
432Pyrrhula pyrrhulagil
433Chloris chlorisdzwoniec
434Linaria cannabinamakolągwa
435Linaria flavirostrisrzepołuch
436Acanthis cabaretczeczotka brązowa
437Acanthis flammeaczeczotka
438Acanthis hornemanniczeczotka tundrowawszystkie
439Loxia pytyopsittacuskrzyżodziób sosnowywszystkie
440Loxia curvirostrakrzyżodziób świerkowy
441Loxia leucopterakrzyżodziób modrzewiowywszystkie
442Carduelis carduelisszczygieł
443Carduelis citrinellaosetnikwszystkie
444Serinus serinuskulczyk
445Spinus spinusczyż
446Calcarius lapponicuspoświerkawszystkieod 2015
447Plectrophenax nivalisśnieguła
448Emberiza melanocephalatrznadel czarnogłowywszystkie
449Emberiza calandrapotrzeszcz
450Emberiza ciagłuszekwszystkie
451Emberiza hortulanaortolan
452Emberiza cirluscierlikwszystkie
453Emberiza citrinellatrznadel
454Emberiza leucocephalustrznadel białogłowywszystkie
455Emberiza schoenicluspotrzos
456Emberiza rusticatrznadel czubatywszystkie
457Emberiza pusillatrznadelekwszystkie
458Emberiza aureolatrznadel złotawywszystkie
459Emberiza chrysophrystrznadel złotobrewywszystkie
460Junco hyemalisjunkowszystkie