Raporty będą publikowane corocznie w piśmie Ornis Polonica: http://www.ornis-polonica.pl 
Pierwszy raport ukaże się jesienią-zimą 2019.