Inicjatywa

poświęcona rzadkim ptakom Polski

Cel działania

Kartoteka Rzadkich Ptaków (KRP) powstała w 2018 roku. Celem naszej inicjatywy jest gromadzenie danych o stwierdzaniach rzadkich ptaków w skali kraju, które nie są zgłaszane do Komisji Faunistycznej PT Zool (KF). Działamy w ścisłym porozumieniu z KF pod opieką Muzeum i Instytutu Zoologii PAN. Uzyskane dane będą publikowane w corocznych raportach na łamach Ornis Polonica.

Jak działamy?

Działamy w oparciu o siatkę koordynatorów regionalnych, którzy weryfikują i podsumowują dane zebrane na szczeblu lokalnym we współpracy z obserwatorami w regionach ornitologicznych, Dane te będą wpisywane do systemu gromadzenia obserwacji ornitho.

Lista gatunków

W sumie gromadzimy dane o występowaniu 60 gatunków ptaków. Dla 38 gatunków zbieramy informacje o wszystkich pojawach w ciągu roku, w tym dla 13 gatunków również informacje z sezonu lęgowego. W przypadku 22 gatunków gromadzimy tylko stwierdzenia lęgowych ptaków. 

Pełna lista gatunków jest dostępna na podstronie.

Jak zgłosić obserwację?

Aby zgłosić obserwację do KRP wystarczy ją wpisać do ogólnopolskiej bazy działającej pod adresem ornitho.pl lub do jednej z kartotek regionalnych. Lista współpracujących z KRP kartotek regionalnych znajduje się na podstronie Koordynatorzy. Warto podczas wpisywania obserwacji od razu załączyć dokumentację foto / fono i dodać komentarz, który ułatwi koordynatorom weryfikację.

Rzadkie ptaki Polski

krp

Strona Komisji Faunistycznej

Książka „Rzadkie ptaki Polski”