Raport KRP | lęgowe 2018

W 4. zeszycie Ornis Polonica ukazał się raport Kartoteki Rzadkich Ptaków w Polsce dotyczący gatunków lęgowych.

Raport podsumowuje wyniki dotyczące 17 rzadkich gatunków lęgowych w roku 2018: łabędzia krzykliwego (153–178 par, wzrost 11%/rok w latach 2007–2018), podgorzałki (100 p., stabilny, 2007–2018), ostrygojada (26–28 p., stabilny, 2010–2018), kulika wielkiego (94–157 p., spadek 9%/rok, 2015–2018), dubelta (261 samców, spadek 8%/rok, 2010–2018), mewy czarnogłowej (86 p., fluktuacje, 2007–2018), rybitwy czubatej (200 p., fluktuacje, 2006–2018), ślepowrona (1225 p., wzrost 4%/rok, 2009–2018), rybołowa (24–25 p., spadek 2%/rok, 2000–2018), gadożera (1 p., spadek, 2000–2018), orlika grubodziobego (12 p., stabilny, 2000–2018), orła przedniego (29 p., stabilny, 2000–2018), puszczyka mszarnego (6 p., fluktuacje, 2010–2018), kraski (18 p., spadek 12%/rok, 2006–2018), sokoła wędrownego (37–43 p., wzrost, 2007–2018), wodniczki (4484 samców, wzrost 4%/rok, 2011–2018) i droździka (liczba par nieznana, spadek, 2000–2018).

Szczegółowe omówienie rozmieszczenia w regionach, kluczowych lęgowisk oraz zmian liczebności poszczególnych gatunków w aktualnym zeszycie OP. Zapraszamy do lektury i prenumeraty Ornis Polonica.

Na zdjęciu ostrygojad (fot. Radosław Gwóźdź)