Kominikat KF | czerwiec 2021 r.

Ostatnie posiedzenie Komisji Faunistycznej w dniach 8-9 czerwca 2021 roku. Rozpatrzono 245 zgłoszeń i wydano 243 orzeczenia w tym 137 w trybie doraźnym. Rozpatrzono również 2 odwołania (w tym jedno pozytywnie).

Wśród najciekawszych zaakceptowanych obserwacji należy wymienić: pierwsze krajowe stwierdzenie płochacza czarnogardłego Prunella atrogularis, drugie stwierdzenie mewy śródziemnomorskiej Ichthyaetus audouinii, trzecie stwierdzenia kalandry szarej Melanocorypha calandra oraz kląskawki syberyjskiej Saxicola maurus, czwarte stwierdzenia turkawki wschodniej Streptopelia orientalis, białorzytki płowej Oenanthe isabellina, świstunki ałtajskiej Phylloscopus humei oraz trznadla czarnogłowego Emberiza melanocephala, piąte stwierdzenie trznadla złotawego Emberiza aureola oraz szóste stwierdzenia cyraneczki karolińskiej Anas carolinensis oraz zaganiacza małego Iduna caligata.

Komisja uprzejmie prosi o bieżące zgłaszanie obserwacji, które w większości przypadków akceptowane są w trybie doraźnym. Następne posiedzenie Komisji Faunistycznej planowane jest na późną jesień 2021 roku.