Raport KRP | nielęgowe 2019 r.

Opublikowano drugi raport podsumowujący działanie Kartoteki Rzadkich Ptaków w Polsce. Obejmuje on dane z 2019 roku. W raporcie omówiono występowanie 38 rzadkich gatunków nielęgowych.


W roku 2019 odnotowano wysokie lub rekordowe liczby pojawów m.in. bernikli rdzawoszyjej, bernikli kanadyjskiej, gęsi małej, gęsiówki egipskiej, szablodzioba, czapli nadobnej, warzęchy, kurhannika, kobczyka, wójcika, drozda obrożnego (poza górami) i świergotka rdzawogardłego. Na tle danych wieloletnich stwierdzono relatywnie niskie liczebności m.in. bernikli obrożnej, mewy trójpalczastej, rybitwy popielatej, górniczka i świstunki żółtawej.

Raport dostępny jest w czasopiśmie Ornis Polonica. Informacje o prenumeracie czasopisma znajdują się tu.

Na stronie KRP w zakładce „Raporty” opublikowano dwa raporty w PDF z 2018 roku.

Na zdjęciu kazarka rdzawa autorstwa Stanisława Turowskiego.